sobota, 13 kwietnia 2013

Eduardo Recife - my love and inspiration

 

Eduardo Recife is a Brasilian artist, graphic designer, illustrator and typographer. I came across his works while bowsing the internet in search of new inspiration and I'm really thankfull for the fact that I've found the man. I find his collages very inspirational and I feel a strange bond between our perceiving of the world. During one of his interviews he said :

Eduardo Recife jest Brazylijskim artystom zajmującym się typografią, grafikiem oraz ilustratorem. Natknęłam się na tego Pana podczas przeszukiwania internetu w celu znalezienie kolejnej dozy inspiracji i strasznie się cieszę z tego faktu. Jego kolaże są bardzo inspirujące również dlatego, że pozostawiają odbiorcy ogromne pole interpretacji . Poza tym większość z tych dzieł jest ogromnie kolorowa :) co , przynajmniej mi, zawsze jest w stanie poprawić humor. Podczas jednego z wywiadów Recife powiedział :
 "I think old graphics were unbelievably more beautiful than what we have today. It was more poetic, and the colors were more attractive. Throughout my whole life I've liked old stuff. When I was younger, I used to get worn clothes and shoes from my older cousins, and I loved it! Even today, I am really fond of vintage (second-hand) t-shirts, etc. Besides all this, I think that the vintage, worn look gives a sensation it was touched by the hands of time or by the artist. Somehow clean lines from the computer bother me, because it feels so cold and mechanical. Most of my digital collages are processed by hand: creating textures, stains, scratches, doodles, and more. I want the computer to help me compose — not to slave me between the mouse and the chair."
 
"Uważam, że stare grafiki były znacznie piękniejsze niż to co mamy teraz.  Były bardziej poetyckie, a kolory bardziej atrakcyjne. Przez całe moje życie uwielbiałem stare przedmioty. Kiedy byłem młodszy, dostawałem znoszone ubrania i buty po moich starszych kuzynach i uwielbiałem to! Nawet dziś, uwielbiam koszulki vintage ( z second handu). Poza tym uważam ,że ubrania vintage wyglądają wręcz artystycznie i tak jakby niosły ze sobą jakąś historię. Proste linie komputerowej grafiki jakoś mi przeszkadzają, ponieważ wydają się być zimne i mechaniczne. Większość moich cyfrowych kolaży poprawianych jest ręcznie : tworzę tekstury, plamy, gryzmoły i wiele więcej. Chcę aby komputer pomógł mi komponować - nie uwięzić mnie między myszką a krzesłem"

For those who know me better it's easy to notice he's my kind of guy. Ok. I feel really inspired for today. I leave you with Eduardo Reciefe's imagination. Have a lovely weekend. :)

Dla tych którzy znają mnie lepiej łatwo będzie zauważyć , że to właśnie mój typ człowieka. Ok. Czuję się bardzo zainspirowana na dziś. Pozostawiam Was z wyobraźnią Eduardo Recife. Miłego weekendu. :)) 


 
 
 
  1 komentarz: